Når vi tenker på å bekjempe skadedyr som mus og rotter, kommer ofte giftige midler til sinnet. Tradisjonelt har slike metoder, kjent som musegift, vært utbredt både blant privatpersoner og profesjonelle skadedyrbekjempere. Musegift kan imidlertid være skadelig for miljøet og for brukerne selv. Derfor har nye regler og retningslinjer blitt implementert for å kontrollere bruken av slike midler.

Bakgrunn for musegift forbudt utendørs i Norge

Miljødirektoratet har sendt ut nye retningslinjer for bruk av musegift. Rottegift og musegift representerer en potensiell fare for både miljøet og brukerne. Giftstoffene er resistente, har lang levetid i miljøet, og kan hope seg opp i levende organismer. Forskere har funnet spor av giftstoffer i rovfugl, noe som kan bidra til bestandsnedgang for visse arter.

Skille mellom private og profesjonelle brukere

Miljødirektoratet skiller mellom produkter for private og profesjonelle brukere. For privat bruk er det nå kun produkter til bekjempelse av mus som er godkjent. Produkter til rottebekjempelse forbeholdes for profesjonelle brukere med skadedyrsertifikat.

Klassifisering av muse- og rottemidler

De fleste muse- og rottemidler inneholder stoffer som kalles antikoagulanter. Disse deles vanligvis inn i første- og andregenerasjonsstoffer, med førstegenerasjonsstoffer generelt mindre giftige enn andregenerasjonsstoffer.

Produkter for privat bruk

  • Bare produkter til bekjempelse av mus er godkjent til privat bruk.
  • Produktene skal kun brukes innendørs. Utendørs bruk av musegift er ulovlig.
  • Produktene er kun tillatt brukt i åtestasjoner.

Kun ved bruk av giftfrie metoder som musefeller utendørs kan du unngå reguleringer forbundet med musegift utendørs.

Tips for å plassere musefeller utendørs

Når du vil bli kvitt mus og rotter utendørs, kan bruken av musefeller være en effektiv løsning. Men hvor skal du plassere musefellene for best mulig resultat? Her er noen tips:

Velg områder der musene ferdes mest

Dette kan være langs vegger, nær matkilder, eller i områder hvor du tidligere har observert mus. Skjulesteder som busker og trær kan også være gode steder å plassere feller, da mus ofte søker ly i disse områdene.

Plasser fellene sikkert

Fellene bør plasseres slik at de ikke utgjør en fare for andre dyr eller mennesker. Dette betyr at de bør være utenfor rekkevidde for kjæledyr og barn, og at de bør være stabilt plassert slik at de ikke kan velte.

Effektiv utendørs bruk av musefeller

Å ha musefeller utendørs kan være en effektiv metode for å forhindre at mus kommer inn i huset ditt. Mus har kort aksjonsradius, så hvis du setter opp feller rundt utsiden av huset, vil musen sannsynligvis gå i fellen før den prøver å komme seg inn.

Dette kan være særlig nyttig for hytter og hus hvor det kan være vanskelig å helt forhindre mus fra å komme seg inn. Ved å plassere feller utendørs kan du fange og avlive musen før den får tilgang til bygningen.

Konklusjon

Mens bruken av musegift utendørs er blitt strengere regulert, finnes det fortsatt lovlig og effektive metoder for bekjempe mus utendørs – som bruk av musefeller. Med riktig plassering og sikker bruk, kan disse være en effektiv løsning for å holde mus og andre skadedyr borte fra eiendommen din.

forbud mot bruk av musegift utendørs

Musegift forbudt utendørs: Slik bekjemper du skadedyr lovlig og effektivt