fysioterapi etter ulykker

Hvis du har blitt skadet i en ulykke, vil du sannsynligvis komme videre med livet ditt så snart som mulig. Men det er kanskje ikke så enkelt. Tross alt tar skader tid å lege, og du kan oppleve at du ikke kan komme tilbake til en normal rutine, enten det er på jobb eller hjemme, lenger enn du trodde det ville ta.

I en situasjon som dette kan fysioterapi etter ulykken bidra til å forkorte tiden du bruker på å bli frisk, samt bidra til full restitusjon.

Fysioterapi etter ulykke er en av en rekke behandlinger som kommer inn under begrepet ‘rehabilitering’. Hovedformålet med denne rehabiliteringen er å få deg som ulykkesofferet tilbake til et så produktivt og selvstendig liv som mulig så raskt som mulig etter ulykken.

I tillegg til fysioterapi kan rehabilitering etter ulykken også omfatte kirurgi for å rette opp eventuelle problemer forårsaket av skader som ikke har leget helt.

Fysioterapibehandling brukes ofte sammen med andre behandlinger, som kirurgi, og som en del av en komplett rehabiliteringsplan. Det kan være tilfellet at du har fått en bløtvevsskade, for eksempel nakkesleng i en bilulykke, som har gitt deg noe gjenværende ubehag i nakken eller ryggen som påvirker din evne til å utføre manuelle oppgaver.

En lege kan anbefale et kurs med fysioterapi uten kostnad for deg for å lindre noe av stivheten og ubehaget i nakken, samt for å hjelpe deg med å gjøre små endringer i måten du beveger deg på og din holdning for å minimere eventuelle fremtidige ubehag.